Kompetencer i den basale palliative indsats

Høringssvar vedrørende anbefalinger til kompetencer for socialog sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

FOA har afgivet høringssvar til DMCG-PAL vedrørende basale kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats.

I høringssvaret tages der udgangspunkt i fire punkter opstillet af DMCG-PAL:

  1. Er kompetenceprofilen af en sådan karakter, at den kan indgå i drøftelserne af ønskelig kvalitet i den palliative basale indsats?
  2. Kan anbefalingerne til kompetence for social- og sundhedsassistenter i højere eller mindre grad indgå i realiseringen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger?
  3. Ansvaret for at opdatere kompetenceprogrammerne
  4. Andre væsentlige kommentarer og bemærkninger