Forenkling af kommunalbestyrelsens prisberegning

Høringsvar om udkast til vejledning om ændring af vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (… )Vedrørende forenk-ling af kommunalbestyrelsens prisberegning

FOA støtter ændringen, da det vil lette den administrative byrde. Den enkelte medarbejder i hjemmeplejen i kommunerne vil undgå unødig tid til registrering og dokumentation. Netop prisberegning via stikprøveregistrering er et godt eksempel på registreringsopgaver, som ikke kommer den ældre til gode og intet fagligt aspekt har i sig.