Fælles messe og diverse dispensationer ved nybygning af færge på Søby værft

Fælles messe og diverse dispensationer fra opholdsrum A 546 – NB 105 Søby Værft, Faaborg/Lyø/Avernakø-færge.

Søfartsstyrelsen har ved skrivelse af 12. april 2012 anmodet om FOAs bemærkninger til anmodning på rederiets vegne (Ø-færgen) fra Jens Kristensen – Consulting Naval Architect om dispensation for en række krav i forbindelse med bygning af ny færge til Faaborg/Lyø/Avernakø.