Ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd

Høringssvar vedrørende L 110- forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd (Digital ansøgning om tilskud til lægemidler, organisatorisk ændring af embedslægeinstitutionerne,ændring af Sundhedsstyrelsens plejehjemstilsyn m.v., nedlæggelse af Det Nationale Forebyggelsesråd samt ændring af sekretariatet for Det Etiske Råd)

FOA- Fag og Arbejde ser positivt på, at embedslægens fokus er på de institutioner, der har brug for flere tilsyn fremfor, at man driver mange tilsyn med alle institutioner. Forslaget om ændringerne i embedslægens tilsyn ligger godt i tråd med at afbureaukratisere området.

Endvidere understøttes området af rapporteringssystemet , hvor der er åbnet op for nye måder at arbejde lærerende med patientsikkerheden og kvaliteten. Det er dog stadig vigtigt, at man lokalt afsætter ressourcer til dette kvalitetsarbejde, da ændret arbejdsorganisering m.v. er ressourcekrævende.