Vejledning om kommunal rehabilitering

Høringssvar vedrørende Vejledning om kommunal rehabilitering

FOA mener, at det er positivt at de fire ministerier sammen har forsøgt at finde en fælles vej ind i den kommunale rehabiliteringsindsats. Intentionen har været at sætte borgeren i centrum, og skabe en helhed på tværs af sektorer og fagområder.

FOA mener ikke, at denne intention indfries. Vejledningen bærer tydeligt præg af de problematikker som en given borger med brug for rehabilitering oplever, men kommer ikke med anbealinger til løsninger på tværs af fagområder eller sektorer.