Sundhedsstyrelsens 'Anbefalinger for den palliative indsats'

FOA- Fag og Arbejde er positive overfor, at der er sat fokus på det pal-liative område gennem Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats.

Vi hilser udvidelsen af definitionen/beskrivelsen af den palliative patient velkommen.

Forståelsen af den palliative indsats har i mange år været snævert koncentreret omkring den allersidste tid og særlige diagnoser. Men udvidelsen genererer også krav om udvidelse af den eksisterende kapacitet, som det også beskrives i Anbefalingerne.

» Se hele høringssvaret her (pdf)