Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Høringssvar om styrket indsats for den ældre medicinske patient

FOA mener, at et fagligt oplæg til en national handlingsplan er et vigtigt element i at styrke kvaliteten i indsatsen for den ældre medicinske patient. Det er absolut nødvendigt med en særlig indsats overfor denne gruppe, da gruppen alt for længe har været overset, og antallet af ældre medicinske patienter vil vokse
støt over det næste årti.

» Læs hele høringssvaret (PDF)