Kulegravning af AMU-området

FOAs høringssvar vedr.rapporten om ”Kulegravning af AMU-området”.

FOA tager, i lighed med den øvrige LO-gruppe, kraftigt afstand fra misbrug og ulovligheder i forbindelse med anvendelsen af offentlige midler til VEU.

FOA ser, at der har været tendenser til, at svinndel og misbrug af AMU-systemet har ført til generelle stramninger. Udlægninger og fortolkninger af AMU-lovgivningen, formidlet i en strøm af hyrdebreve, har medført en handlingslammelse i systemet. FOA mener det vil være mere hensigtsmæssigt i stedet, at slå ned på de konkrete eksempler af misbrug af AMU-systemet.