Høringssvar om kommunal rehabilitering

Høringssvar vedrørende Vejledning om kommunal rehabilitering

FOA – Fag og Arbejde vil gerne benytte muligheden for at kommentere på den tilsendte høring om kommunal rehabilitering.

FOA – Fag og Arbejde mener, at det er positivt at de 4 ministerier sammen har forsøgt at finde en fælles vej ind i den kommunale rehabiliteringsindsats. Det er en stor opgave, der fordrer stor koordinering både lovgivningsmæssigt, organisatorisk i det kommunale regi, og på tværs af sektorer samt fagområder.

Intentionen har været at sætte borgeren i centrum, og skabe en helhed på tværs af sektorer og fagområder. FOA – Fag og Arbejde mener, ikke at denne intention indfries.

Vejledningen bærer tydeligt præg af de problematikker, som en given borger med brug for rehabilitering oplever, men kommer ikke med anbefalinger til løsninger på tværs af fagområder eller sektorer.

» Læs hele høringssvaret (pdf)