Høring om udkast til lovforslag om kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hoved-stadens Sygehusfællesskab (regionsloven) (kommunal og regi-onal pligt til konkurrenceudsættelse)

FOA Fag og Arbejde kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar på ovenstående lovforslag. Vi vil dog stille os undrende over, at ministeriet meddeler i høringsbrevet, at høringsfristen er så kort, at ministeriet på forhånd udelukker, at der ikke vil blive taget højde for høringssvar, inden loven fremsættes.

FOA stiller sig meget undrende overfor denne procedure og denne åbenlyse tilsidesættelse af demokratiske spilleregler.

» Se hele høringssvaret her (pdf)