Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.

FOA er meget tilfreds med de foreslåede ændringer, som vil betyde en styrkelse af ambulancebehandlernes kompetencer og dels forbedre vedligeholdelsesuddannelsen for paramedicinere.

FOA mener, at der ikke er problemer omkring placeringen af uddannelserne og mener, at det fortsat bør tilstræbes, at uddannelsen til ambulancebehandler bør findes både øst og vest for Storebælt. For så vidt angår uddannelsen til paramediciner vil det være formålstjenligt, at den placeres på en af de skoler, hvor uddannelsen
til ambulancebehandler er placeret, da det vil skabe en bedre overgang mellem de to uddannelser.