Høringssvar om ændring af Sundhedsloven

Ophævelse af regler for egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæ-sen samt tolkebistand m.v.

FOA mener, at det er helt essentielt, at det danske sundhedsvæsen er kendetegnet ved lige adgang for alle. Når man indfører brugerbetaling på områder inden for den behandlingsmæssige del indenfor sundhedsloven skaber man social ulighed og diskrimination.

FOA bakker derfor ændringsforslaget op.