Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere

FOA har afgivet høringssvar vedr. udkastet til den bekendtgørelse, der fremover skal regulere kommunernes udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance - handicaphjælperne.

FOA er overordnet tilfreds med, at det nu fastslås, at hjælpen skal udmåles ensartet over hele landet, og at det fastslås, at der ved udmåling skal tages højde for, at hjælperne skal have pension, løn under sygdom, samt tillæg for anciennitet, funktioner og kvalifikationer.

FOA har samtidig udtrykt bekymring for, at der fortsat er mulighed for et ganske bredt kommunalt skøn over, hvordan grundlønnen skal fastsættes. Vi har også bemærket, at bekendtgørelsen åbner mulighed for, at hjælpen udmåles til "rådighedstimer" uden at der er taget højde for betaling, når handicaphjælperen faktisk kaldes på arbejde i rådighedstiden. Dette er uheldigt. Til gengæld er det præciseret i udkastet, at rådighedstid kun kan udmåles i "helt særlige tilfælde", hvilket FOA håber vil mindske brugen af rådighedstid.

Endelig har FOA bemærket, at der også i bekendtgørelsen bør tages højde for, at handicaphjælperne får ret til fuld løn under barsel, samt til løn i opsigelsesperioden.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juni 2009.

» Læs hele høringssvaret (PDF)