Sammenlignelig brugerinformation

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

FOA udtrykker i sit høringssvar, bekymring for den udvikling der har været gennem de seneste år, hvor mange velfærdsområder kun beskrives udfra parameter, der kan standardiseres, beregnes og sammenlignes.

Den velfærd, der leveres på de områder, der er omfattet af den sammenlignelige brugerinformation er alle kendetegnet ved, at den netop ikke egner sig til standardiserede sammenligningsparametre.

Formålet med sammenlignelig brugerinformation skulle være at styrke den enkelte borgers grundlag for valg af serviceydelser.

» Læs hele høringssvaret (PDF)