Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

FOA finder det hensigtsmæssigt, at patienter opnår fuld aktindsigt i egen helbredsjournal i forslag til lov om ændring af sundhedsloven.

FOA - Fag og Arbejde har afgivet høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af sundhedsloven (frit valg til diagnostiske undersøgelser, voldgiftsnævn og udvidet aktindsigt m.m.). FOA - Fag og Arbejde mener, at det styrker kvaliteten og patientsikkerheden, at patienter tilbydes en hurtig diagnosticering - dog ændrer det ikke på FOAs holdning til frit valg eller sundhedsforsikring. 

FOA- Fag og Arbejde finder det hensigtsmæssigt, at patienter med lovvedtagelsen kan opnå fuld aktindsigt i egen helbredsjournal. Ligesom vi finder det hensigtsmæssigt at ved udpegning af voldgiftsnævn har de udpegede medlemmer indsigt i sundhedsvæsenets forhold. FOA- Fag og Arbejde støtter, at Sundhedsstyrelsen kan iværksætte evalueringer af bl.a de private klinikker og private sygehuses virksomhed.

» Læs hele høringssvaret (PDF)