Udkast til vejledning om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed og delegation af ikke forbeholdt virksomhed

Høringssvar vedr. Udkast til vejledning om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed og delegation af ikke forbeholdt virksomhed

Social- og sundhedssektoren i FOA - Fag og Arbejde har afgivet høringssvaret, der betoner i denne høring vigtigheden af der ikke opstilles fagbarrierer som problematiserer løsningen af opgaver i sundhedsvæsenet. Høringen handler om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp. Vejledningen peger på Sygeplejersken som lægens naturlige medhjælp qua de kompetencer der er i sygeplejerskens uddannelse. FOA - Fag og Arbejde henviser til at det ikke er titler der løser opgaver uden forbeholdt virksomhedsområde, men kompetencer. Kompetencer opnået gennem oplæring, klinisk erfaring og efteruddannelse.  

 » Læs hele høringssvaret her (PDF)