Høringssvar vedr. servicebeviser og markedsføring

FOAs bemærkninger har ikke medført ændringer.

Social- og sundhedssektoren har d. 1.07.2009 afgivet høringssvar på nævnte høring.  FOA - Fag og Arbejde må med beklagelse konstatere, at vores bemærkninger fra forrige høringssvar ikke har givet anledning til ændringer. FOA - Fag og Arbejde henviser i svaret til den første høring.

Læs hele høringssvaret (PDF)