Fysisk aktivitet som del af behandlingsstrategi af psykisk syge

FOA støtter anbefalinger for fysisk aktivitet som led i behandlingen af psykiatriske patienter.

FOA - Fag og Arbejde har afgivet høringssvar på udkast til anbefalinger om, at fysisk aktivitet bliver en del af indlagte psykiatriske patienter behandlingsplan. Implementering går gennem afdelingsniveau, så der skal afsættes tid og ressourcer til handlingen. Endvidere skal medarbejderne inddrages i implementeringen af tiltaget.

» Læs hele høringssvaret (PDF)