Den akutte indsats i psykiatrien - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen

Høringssvar vedrørende den akutte indsats i psykiatrien - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen

FOA - Fag og Arbejde har det generelle synspunkt, at indsatsen i forhold til de psykiatriske patienter skal prioriteres meget højt.
FOA- Fag og Arbejde FOAs høringssvar tager udgangspunkt i, at formålet med planlægningsgrundlaget ad den akutte indsats er at opstille forudsætninger, krav og anbefalinger til brug for regionerne i deres tilrettelæggelse af akutberedskabet og som grundlag for den videre regionale sygehusplanlægning. FOAs høringssvar forholder sig derfor til de overordnede præmisser og ikke i forhold til de enkelte regioner.
FOA - Fag og Arbejde foreslår i høringssvaret, at der fokuseres på at udnytte de allerede eksisterende personaleressourcer i den akutte psykiatri, og henviser til at både speciallæger, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere og sygehjælpere alle er repræsenteret i et kompetent samarbejde i den akutte del af psykiatrien, og at denne sammensætning skal bevares fremadrettet og styrkes.  

» Læs hele høringssvaret her (PDF)