Lovforslag om ændring af sundhedsloven

Høringssvar vedr. faglig høring og DUT-høring over lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne).

Social- og sundhedssektoren har d. 20.02.09 afgivet høringssvar på ovennævnte høring.

FOA- Fag og Arbejde finder det positivt, at psykiatriske patienter generelt opnår samme rettigheder som somatiske patienter. I alt for mange år har psykiatrien været ude af fokus når det danske sundhedsvæsen har skullet definere indsatsområder. Dog undrer det os, at så vigtigt et område som psykiatrien drives af forskellige puljemidler og ikke er prioriteret som et særligt vigtigt indsatsområde på finansloven.

FOA- Fag og Arbejde mener ikke at det er en kvalitetsforbedring at psykiatriens behandlingsgaranti bliver løst gennem det frie valg og markedsgørelse.


» Læs hele høringssvaret (PDF)