Ændring af personlig og praktisk hjælp m.v. i ældreplejen

Høringssvar vedr. vejledning om ændring af vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning og forebyggelse mv. (vejledning nr. 2 til serviceloven)

Høringsmaterialet omhandler kontaktpersonen i ældreplejen, som er en myndighedsperson som eksempelvis visitator. Det er et tidligere udspil fra kvalitetsreformen som er vedtaget i 2008.

FOAs høringssvar kom i sin udformning til at indeholde et spørgsmål om, hvorvidt personer der fik tilkendt et servicebevis også ville have en kontaktperson. Hvis servicebeviset indføres, og borgeren vælger at modtage hjælpen af en ikke godkendt leverandør eller pårørende, som kommunen så indgår kontrakt med. Har borgeren da stadig en kontaktperson ved kommunen, der har det endelige ansvar for at afgørelsen (den visiterede tid indeholdt i servicebeviset) under alle omstændigheder bliver effektueret? Og som borgeren kan rette henvendelse til uagtet arbejdsgiveransvaret?

» Læs hele høringssvaret her (PDF)