Udkast til vejledning om Patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger

Høringssvar vedrørende Udkast til vejledning om Patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger

FOA finder det positivt, at der udarbejdes en vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger, da der et generelt behov for en præcisering af indholdet af reglerne om patienternes retsstilling og den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves i primærsektorens plejehjem og plejeboliger.  

FOA mener, at det er vigtigt at vejledningen bliver et arbejdsredskab for medarbejderne der udøver pleje og behandling på plejehjem og plejeboliger, da mange af vejledningens elementer kræver en ændring af arbejdets organisering, således at enhver sundhedsperson er bekendt med sundhedsloven og dermed vejledningens relevans. Det kunne med fordel implementeres i arbejdet gennem kontaktpersonordning. Således er både sundhedspersonalet, beboeren, de pårørende og andre samarbejdspartere eksempelvis beboerens egen læge klar over, hvem der har ansvaret for blandt andet at indhente samtykke, hvem man skal henvende sig til osv.
 
FOA havde konkrete bemærkninger til afsnit omhandlende, hvorledes en beboer erklæres varigt inhabil. Her peger FOA på en tydeligere procedurebeskrivelse. I afsnittet omhandlende livsforlængende behandling pegede FOA på relevansen af at fremhæve det lovmæssige grundlag omkring medicinordination, som lægens ansvar, og ikke den enkelte sundhedspersons ansvar. 


Læs mere (PDF: 168 kB):
» FOAs høringssvar

Se også kl.dk:
» Vejledning m.v.