Sundhedsydelser - EU-direktivforslag

Høringssvar vedrørende EU-direktivforslag om grænseoverskridende sundhedsydelser

FOA opfordrer til at fastholde politisk fokus på de nationale sundhedsvæseners udvikling af tilgængelighed og kvalitet i ydelserne. Udvikling af samarbejde på tværs af grænserne bør ikke forstyrre dette fokus.
FOA advarer mod risiko for øget markedsgørelse på social og sundhedsområdet, og opfordrer de danske politikere til at modvirke social ulighed i muligheden for behandling i udlandet ved at sikre, at patienten ikke selv skal lægge penge ud for behandling.
FOA finder det positivt:
  •  at borgerne i EU-landene oplyses bedre om deres rettigheder/muligheder
  • at viden om teknologi og behandlingsformer deles over grænserne, og
  • at ekspertise og kakpacitet udnyttes optimalt - også over landegrænserne.


Læs mere i FOAs høringssvar
(PDF: 1.3 kB)
» FOAs høringssvar