Ændring af sundhedsloven vedr. udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Høringssvar om udkast til lov om ændring af sundhedsloven vedrørende udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Social- og sundhedssektoren har afgivet høringssvar på ovennævnte lovudkast.
FOA- Fag og Arbejde ser meget positivt på at patientsikkerhedsordningen nu udbredes til at dække den primære sundhedstjeneste også.
FOA- fag og Arbejde har i høringssvaret gjort opmærksom på, at primærsektoren adskiller sig fra sekundærsektorens organisering, hvorfor implementering af et indberetningssystem skal tænkes ind i primærsektorens organisering, som ofte er kendetegnet ved at medarbejderen arbejder alene hos borgeren/patienten.
Ligeledes har FOA- Fag og Arbejde gjort opmærksom på, at der er mange områder i den kommunale hjemmesygepleje/hjemmepleje, hvor serviceloven krydser sundhedsloven. Det er vigtigt, at disse områder også er i fokus.
FOA- Fag og Arbejde vil meget gerne stå til rådighed med oplysninger i udarbejdelsen af Sundhedsstyrelsens vejledning på området


» Læs hele høringssvaret her (PDF)