Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Høringssvar om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Orientering til HB Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Autorisation som social- og sundhedsassistent).  Acadre nr.: 08/61340

FOA- Fag og Arbejde er meget tilfredse med, at lovforslaget fremsættes til behandling så hurtigt, samt at loven er fastsat til at træde i kraft 1. oktober 2008. 
 
Den foreslåede ordning indebærer titelbeskyttelse, men ikke et forbeholdt virksomhedsområde, hvorfor autorisationsordningen er at sammenligne med autorisationsordningen for blandt andet sygeplejersker. FOA- Fag og Arbejde finder det positivt, at disse autorisationsordninger fungerer uden forbeholdt virksomhedsområde og uden afgrænsning, da det kan optimere en mere fleksibel opgavevaretagelse og arbejdstilrettelæggelse de sundhedspersonelle faggrupper i mellem, hvilket vil medvirke til at højne den sundhedsfaglige kvalitet samt bidrage til at øge effektiviteten i det danske sundhedsvæsen.


Læs mere:
» FOAs høringssvar (PDF 52 kB)