Forebyggelse og sundhedsfremme i daginstitutioner

Høring

FOA har afgivet høringssvar vedrørende forbeyggelse og sundhedsfremme i daginstitutioner. Forbundets generelle kommentar er, at anbefalingerne er gode og grundigt beskrevet. Anbefalingerne sikrer, at personalet i daginstitutionerne har et opslagsværk, der kan besvare vigtige spørgsmål omkring hygiejne, miljø og sikkerhed  - man kan fx læse, at det er kommunens tekniske afdeling, der fører tilsyn med legepladser, og at det er kommunens forpligtigelse, at alt er som det skal være.


Læs mere i FOAs høringssvar (PDF: 77 kB):
» FOAs høringssvar

Se også borger.dk:
» Lovforslag - forebyggelse og sundhedsfremme i daginstitutioner