Ændring af lov om social service

Høringssvar vedrørende udkast til Lov om ændring af lov om social service (Markedsføring af leverandører samt servicebevis til personlig og praktisk hjælp)

FOA - Fag og Arbejde udtrykker i høringssvaret generelle synspunkt, at øgede valgmuligheder for den enkelte modtager af personlig og praktisk hjælp ikke i sig selv kan betragtes som en kvalitetsforbedring, men tværtimod kan medføre kvalitetsforringelser i den leverede service. FOA- Fag og Arbejde foreslår i høringssvaret, at arbejdsgiveransvaret lægges hos kommunerne, mens ledelsesretten forbliver hos borgeren for at sikre ordentlige ansættelsesforhold. Endvidere foreslår FOA - Fag og Arbejde, at plejepersonale der skal levere ydelserne har den rette faglighed, og at aktivitetssigtet i leveringen af ydelserne skal sikres ved at der ansættes personale med den rette uddannelse.

» Læs hele høringssvaret her (PDF)