Ændring af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre

Høringssvar om ændring af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v

Social- og sundhedssektoren har i januar afgivet høringssvar vedrørende Høringssvar til udkast til lovforslag om ændring af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v (08/36006)
 
FOA - Fag og Arbejde finder det positivt at ressourcer til forebyggende hjemmebesøg anvendes hensigtsmæssigt, og med mulighed for at igangsætte initiativer der kan styrke kvaliteten i ældreplejen i mødet mellem borgeren og social- og sundhedspersonalet.
 
FOA - Fag og Arbejde vil pege på initiativer med ændrede visitationsprocesser, som kunne udspille sig på baggrund af lovudkastet. For det første en ændring i visitationen hvor ydelserne visiteres som fleksibel hjemmehjælp. Fordelen ved denne visitationsform, er at social- og sundhedspersonalet over en given periode kan tilrettelægge hjælpen og aktiveringen i samråd med borgeren. Således skabes der et helhedsbillede af borgerens behov for personlig og praktisk hjælp. Herefter kan visitator, borger og social-og sundhedspersonen afvikle en endelig visitation.
 
På den måde er de borgere der allerede får personlig og praktisk hjælp yderligere medtænkt i en forebyggelses- og sundhedsmæssig tænkning.


Læs mere i FOAs høringssvar (PDF: 53 kB):
» FOAs høringssvar