Høringssvar til udkast om lov om ændring af sundhedsloven mv.

FOA finder det generelt positivt, at der sættes fokus på indsatsen for skabelsen af et bedre sundhedsvæsen med øget kvalitet og sammenhæng i behandlingstilbuddene til patienterne. FOA har opponeret mod sundhedslovens forslag om, at kontaktpersoner skal være autoriserede. Det udgør et stort problem, da mange af vores grupper allerede fungerer som kontaktpersoner på de danske sygehuse. På de psykiatriske afdelinger er mange af vores plejere kontaktpersoner, ligesom mange social- og sundhedsassistenter er kontaktpersoner på de somatiske afdelinger. At kontaktpersoner nu kun foreslås at være autoriserede sundhedspersoner har en negativ konsekvens for arbejdets organisering, og for vores gruppers udfoldelse af fagligheden.

» Download høringssvar (PDF 182 KB)