Forslag til lov om røgfri miljøer

FOA har d. 5. februar 2007 sendt høringssvar til udkastet "forslag til lov om røgfri miljøer" til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Forbundet har forståelse for lovens formål om, at ingen ufrivilligt skal udsættes for passiv rygning. FOA fremhæver blandt andet følgende: 
  • Modtagere af offentlige serviceydelser ikke må ryge, når den ansatte er til stede i hjemmet.

  • Private pasningsordninger skal omfattes af rygeforbuddet.

  • Der skal åbnes mulighed for indretning af rygerum i dagplejehjem.

  • Det er uacceptabelt, at lovgivning og arbejdsretlige regler blandes sammen ved overtrædelse af rygeforbud.
» Download høringssvaret (PDF: 660 kB)