Lov om social service: Udbud af madservice

Høring om ændring af lov om social service - konkret omhandlende udbud af madservice i hjemmeplejen

Socialministeriet har fremsat ovennævnte ændringsforslag til den nuværende lov. I bemærkningerne til lovændringen beskrives tre delmål (kvalitet, valgfrihed og rimelige priser) og det er disse, som Kost- og servicesektoren har valgt at bygge høringssvaret op omkring.


Læs mere (PDF: 68 kB):
» FOAs høringssvar

Se også (PDF: 418 kB):
» Lovforslaget