Udkast til forløbsprogram for kronisk sygdom og diabetes

FOA har den 14. februar 2007 afgivet høringssvar på udkast til forløbsprogram for kronisk sygdom og forløbsprogram for diabetes

FOA fremhæver i sit svar, at det er positivt, at der udvikles forløbsprogrammer, der kan styrke kvaliteten af behandlingen af en kronisk sygdom.
Der henvises blandt andet til det samarbejde FOA har haft med KL, Sundhedskartellet og DKK i gennemførelsen af projekt FoKus i Greve Kommune, og som særligt har rettet fokus mod diabetes type 2.

Download høringssvar (PDF: 61 KB)