Gennemgang af akutberedsskab

FOA har den 28. februar 2007 afgivet høringssvar på rapporten om "Gennemgang af akutberedskab".

FOA lægger i sit høringssvar vægt på at formålet med en gennemgang af akutberedskabet er, at der opstilles generelle forudsætninger, krav og anbefalinger til regionerne om tilrettelæggelse af akutberedskabet.
FOAs høringssvar forholder sig til de overordnede præmisser og tager ikke stilling til forholdene i de enkelte regioner.
FOA fremhæver at fremtidens akutberedskab skal være af høj faglig kvalitet og stor tryghed for borgerne.
Der savnes bud på, hvordan Sundhedsstyrelsen vil dæmme op for manglen på kvalificeret personale. Endelig lægges der vægt på, at planlægningen finder sted i en sammenhængende sygehusvæsen. Her lægger FOA særlig vægt på de problemer, der kan opstå på det medicinske område.

Download høringssvar (PDF: 36 KB)