Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

FOA har den 9. marts 2006 sendt høringssvar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet på "Udkast til bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler".

I høringssvaret fremhæver FOA bl.a. følgende punkter:

  • På træningsområdet skal rehabilitering omtales og omfattes af minimumsretningslinierne
  • Retningslinier for sindslidende bør også omfatte svage ældre og kronisk syge
  • På områderne: forebyggelse og sundhedsfremme, bør der udarbejdes minimumskrav for hvilke borgere og patientgrupper, der skal være målgruppe samt hvilke aktiviteter, der som minimum skal varetages.

Læs mere:
» FOAs høringssvar (Word 84 KB)