Høringssvar til forslag til ny dagtilbudslov

I FOA - Fag og Arbejde er vi meget tilfredse med, at dagtilbudsområdet nu får sin egen lov. Vi er også tilfredse med, at forslaget præciserer, at dagtilbudene især har en pædagogisk opgave, som er nødvendig og har betydning for det samfund, vi lever i. Endelig er vi enige i, at samfundet skal stille krav til værdigrundlag, pædagogiske, principper, mål og indhold i den pædagogiske praksis.
Forbundet har peget på, at vi ser en modsætning mellem lovforslagets vægtning af dagtilbuddenes samfundsmæssige opgaver og fastlæggelsen af fælles værdier og mål på den ene side, og fremvæksten af private dagtilbud og fritvalgsordninger på den anden.

Foruden kommentarer til flere paragraffer har vi konkret kommenteret temaerne:
  • nye målformuleringer
  • nye krav til tilsyn
  • nye krav til offentliggørelse og synlighed
  • nye krav til forældrebestyrelse og dens rolle ifht pædagogiske læreplaner
  • nye krav ifht sprogvurdering og sprogstimulering
  • ny mulighed for friplads ved madordninger
  • ny formålsparagraf for fritidshjem, klub og andre socialpædagogiske fritidstilbud
  • nye krav till børnemiljøvurderinger
  • oprettelse af en central evaluerings- og rådgivningsfunktion 
  • brugen af begrebet bruger i stedet for borger.

Læs mere (PDF: 142 kB):
» FOAs høringssvar

Se også:
» Høring over forslag til dagtilbudslov