Sundhedstegn til dagplejen

Høring

I dagplejen er der allerede i mange år arbejdet systematisk med de temaer, som ministeriet beskriver under sundhedstegnet, og det er Pædagogisk sektors opfattelse at langt de fleste dagplejehjem i dag honorerer de forventninger, der stilles til at opnå sundhedstegnet.

Vi har i høringssvaret gjort opmærksomme på, at vi imidlertid er betænkelige ved at der udstedes sundhedstegn til hver enkelt dagplejer, og ønsker i stedet at det udstedes til hele dagplejen. Det ønsker vi, fordi vi synes, at det skal være synligt, at det ikke er den enkelte dagplejers ansvar at opnå sundhedstegnet, men hele dagplejens ansvar.

Læs mere (PDF: 58 kB):
» FOAs høringssvar

Se også:
» Sundhedstegnet.dk -vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, skoler og SFO'er på vej