Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

FOA har den 19. september 2006 sendt høringssvar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet på:
"Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet".
 
I vores høringssvar besvarer vi følgende punkter:

  • Det er afgørende for kvaliteten af pleje og behandling, at faggrupper som social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og plejere får adgang til den elektroniske patientjournal. Ligesom at det er nødvendigt at elever og studerende også lærer at anvende korrekt dokumentation i den elektroniske journal under uddannelsen.
  • Hvis relevante sundhedspersoner som fx social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og plejere ikke får adgang til den elektroniske patientjournal, frygter FOA, at den elektroniske patientjournal ikke bliver et centralt redskab i pleje og behandlingen.
  • FOA står uforstående over for, at social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og plejere gerne må anvende den elektroniske medicinprofil, men får samme regler i den elektroniske patientjournal. 


Læs mere (Word: 85 kB):
» FOAs høringssvar


Se også:
» Ændringsforslag til sundhedslov m.v.  
» Ændringsforslagene samlet   
» Høringsbrev (PDF: 78 kB)