Dansk Beredskabsplan for Pandemisk Influenza

FOA har den 9. marts 2006 sendt høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr.  "Udkast til Beredskabsplan for Pandemisk Influenza". 

I høringssvaret fremhæver FOA bl.a. følgende punkter:

  • Det danske beredskab af antivirale midler skal kunne tilbydes alle nøglepersoner i både primær og sekundær sundhedstjeneste (hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, køkken- og rengøringspersonale samt medarbejdere i social foranstaltninger).
  • Indkøb af antivirale midler til 150.000 nøglepersoner er alt for lavt.
  • Det er afgørende for et velfungerende beredskab, at udsatte medarbejdere føler sig trygge ved at udføre vitale funktioner under en pandemi.

Læs mere:
» FOAs høringssvar (Word 83 KB)
» Antal beskæftigede i ældreplejen 2000 og 2004 (Word 33 KB)


Hvad er pandemi?

En pandemi er en verdensomspændende epidemi, som berører store dele af verdens befolkning. Dette sker, når en helt ny type influenzavirus opstår, og der dermed er manglende immunitet i befolkningerne.
Kilde: Statens Seruminstitut