Ændring af psykiatriloven og retsplejeloven

Forslag til ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien og retsplejeloven

FOA har 4. december 2005 sendt høringssvar vedrørende "Forslag til lov om ændring af psykiatriloven og retsplejeloven" til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Forslaget omfatter revision af psykiatriloven, herunder tvangsdefinition, tvungen opfølgning efter udskrivning, personlig skærmning og døraflåsning, øget lægeligt tilsyn og ekstern efterprøvelse samt ændret klageadgang m.v.

Ambulant magtanvendelse
Hensigten med de foreslåede ændringer af psykiatriloven m.v. er fortrinsvis at skabe lovgivningsmæssigt grundlag for anvendelse af såkaldt ambulant tvang. Hidtil har det ikke været muligt at anvende tvang efter psykiatriloven udenfor sygehusene. Det foreslåes nu, at der kan anvendes tvang overfor udskrevne patienter, der blandt andet kan tilbageføres til den udskrivende afdeling og tvangsmedicineres.

Der er med jævne mellemrum eksempler på historier om mennesker, der lever på grænsen af det acceptable.

FOA - Fag og Arbejde er ikke enig i, at ambulant magtanvendelse er vejen frem, og har derfor i sit høringssvar præciseret alternativer til forslagene.
 
Læs mere:
» Lovforslaget
» FOAs høringssvar (Word: 85 kB)


Redigeret af: Johs Gøtsche