Forslag til ændring af lov om trafikselskaber

FOA har den 7. januar indsendt høringssvar til Trafikministeriet.

I høringssvaret fremhæver FOA bl.a. følgende punkter:


  • Manglende indikationer vedr. prioritering af den kollektive trafik.
  • Det indirekte valg til trafikselskabernes bestyrelse, skal efter FOA's mening udskiftes med udvalg under regionsrådene. 
  • Der skal sikres, at ressourcer til kollektiv trafik føres hen til, hvor behovet er størst.
  • FOA er dybt uenige i at al bustrafik skal udføres på kontrakt med private busvognmænd.
  • Vi forventer at Odense og Århus fastholder deres egne kommunale trafikselskaber. 


Læs FOAs høringssvar.

Lovforslaget er et af de 48 lovforslag, der er sat i høring i forbindelse med udmøntningen af kommunalreformen.