Forslag til lov om social service

FOA har den 7. januar 2005 sendt høringssvar til Socialministeriet på udkast til lov om ændring af lov om social service.

I høringssvaret fremhæver FOA bla. følgende punkter:


  • Dagplejen skal fortsat være et selvstændigt pasningstilbud
  • Risiko for at reformen fører til øget privatisering og frit valg på det sociale område
  • Der er for mange ministerbeføjelser
  • Myndighedsansvarets placering og sammenhæng mellem myndighedernes forvaltning af ansvaret skal være klar
  • Risiko for manglende sikring af faglige miljøer
  • Det er positivt at samle viden i VISO
  • Borgernes mulighed for at klage over et kommunalt afslag bør indskrives i loven
  • Ændrede refusionssatser kan medføre forringelser i kommunernes tilbud


Læs FOAs høringssvar.

FOA henviser til høringssvar fra DKK.

Lovforslaget er et af de 48 lovforslag, der er sat i høring i forbindelse med udmøntningen af kommunalreformen.