Forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder

FOA har den 7. januar 2005 sendt høringssvar til Indenrigs- og sundhedsministeriet på udkast til lov om forpligtende kommunale samarbejder.

I høringssvaret fremhæver FOA bla. følgende punkter:


  • Der er for mange ministerbeføjelser.
  • Der er en lang række problemer på vores medlemmers ansættelsesområder.
  • Der bør laves retningslinjer, som kan give medarbejderne tryghed.
  • Det udvidede ansættelsesområde skal modsvares af en jobgaranti.
  • Alle ansatte skal have besked om ændringerne senest 6 måneder, før de finder sted.
  • Man forsøger at omgå basale retssikkerhedsgarantier på det offentlige område. 
  • Medarbejdere skal høres individuelt ved væsentlige ændringer af deres ansættelsesforhold.

  • Virksomhedsoverdragelsesloven ikke er tilstrækkelig sikring af medarbejderne.


Læs FOAs høringssvar.

Læs også høringssvar fra:
KTO
DKK

Lovforslaget er et af de 48 lovforslag, der er sat i høring i forbindelse med udmøntningen af kommunalreformen.