Forslag til lov om evalueringsinstitut for kommuner mv.

FOA har indsendt bidrag til høringssvar til LO, KTO og DKK på udkast til lov om evalueringsinstitut for kommuner m.v.

I høringssvaret fremhæver FOA bl.a. følgende punkter:


  • Der er for mange ministerbeføjelser.
  • Risiko for at instituttet bliver ministerens forlængede arm
  • Positivt med fokus på, hvordan man kan optimere offentlig opgavevaretagelse.
  • Negativt, hvis instituttet bliver afgørende for, hvilke parametre kommuner og regioner tager udgangspunkt i.
  • Der skal være fokus på kvalitet frem for fokus på økonomi og nøgletal i udvikling af offentlig opgavevaretagelse.
  • Kommuner og regioner skal selv vælge, hvilke parametre, der skal tages udgangspunkt i.


Læs høringssvar fra: DKK