Lov om ændring af lov om social service, lov om social pension og andre love

FOA har 27. december 2005 sendt høringssvar vedrørende "Udkast til lov om ændring af lov om social service, lov om social pension og andre lov" til Socialministeriet.

Forslaget omfatter udvidelse af personkredsen for støtte- og kontaktpersonordningen og lovpligtig revision af ordningen m.v.
 
Udvidelse af personkredsen
På grundlag af de erfaringer, der er indhøstet i forbindelse med gennemførelse af en række projekter, hvor personer med alkohol- og/eller narkomisbrug har modtaget hjælp på grundlag af den eksisterende støtte- og kontaktpersonordning, foreslås det nu, at mulighederne gøres permanente. Det sker ved at udvide kredsen af personer, der kan modtage hjælp efter støtte- og kontaktpersonordningen. Personkredsen vil fremover være sindslidende, alkoholmisbruger og narkomisbrugere.
 
FOA - Fag og Arbejde er enig i forslaget.
 
Læs mere:
» Lovforslaget
» FOAs høringssvar (Word: 85 kB)


Redigeret af: Johs Gøtsche