Lovforslag om landsdækkende pasningsgaranti

Høring vedr. lovforslag om landsdækkende pasningsgarantiForbundet har sendt dette svar 18. oktober 2004 til Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender:

Forbundet af Offentligt Ansatte takker for muligheden for at kommentere ovennævnte lovændringsforslag.

Som udgangspunkt er Forbundet af Offentligt Ansatte positive overfor en landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud. Det kan skabe bedre vilkår for børnefamilierne, så de kan få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Men vi er kritiske overfor ministeriet ønske om at lovgive sig ud af problemet i stedet for at lave aftaler med kommunerne. Det er uhensigtsmæssigt, at belønne de 22 kommuner, der ikke har overholdt deres del af aftalen. Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at vi er bekymrede for, at kommunerne i en tid med skattestop, vil finansiere pasningsgarantien på bekostning af kvaliteten i de eksisterende dagtilbud.

Dernæst er vi uenige i, at pasningsgarantien modsvares af en forhøjet egenbetaling for forældrene svarende til op til 3 pct. jf. ændringen i § 15 om opholdskommunens tilskud. Det forbedrer ikke de trængte børnefamiliers vilkår, når ministeriet tager med den ene hånd og giver med den anden. 
 
Med venlig hilsen

Ruth Nielsen
Sektorformand
FOA-pædagogisk sektor         
Ulla Baggesgaard
Næstformand
Landsforeningen for Social Pædagoger