LO-høringssvar om dagpenge ved sygdom og fødsel, arbejdsskade mv.

Høringssvaret indeholder LO's bemærkninger til en række lovforslag om:

  • Ny lægeerklæring til arbejdsgiveren
  • Delvis uarbejdsdygtighed
  • Sanktioner overfor sygemeldte, hvis oplysningsskemaet ikke indsendes
  • Ny kommunal visitations- og opfølgningsmodel
  • Kommunen som koordinator i sygedagpengesager
  • Ændring refusion efter 26 uger og bortfald af refusion ved manglende opfølgning
  • Udestående fra sygefraværshandlingsplanen

Se:
Hele høringssvaret (Word - 44 Kb)