Sundhedsvæsenets centralstyrelse

Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.

Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) takker for at få mulighed for, at komme med vore synspunkter i forbindelse med ovennævnte udkast til lovforslag. FOA går ud fra som en grundlæggende forudsætning, at det foreslåede klagesytem sikres tilstrækkelig uafhængighed. Herudover har FOA ikke yderligere bemærkninger. 18. marts 2003.