Psykiatrilovsundersøgelsen

Høring om udbud og gennemførelse af psykiatrilovsundersøgelsen

Forbundet af Offentligt Ansatte har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtaget ”Udkast til udbudsmateriale vedrørende psyki-atrilovsundersøgelse” til høring.

Forbundet har på baggrund af det foreliggende materiale ingen bemærkninger til selve udbudsmaterialet. Forbundet vil evt. senere og inden den 1. oktober 2003 vende tilbage med forslag til temaer i forbindelse med revision af psykiatriloven.

Med venlig hilsen

Jens Folkersen
fungerende sektorformand