Madordninger i børnehaver - høringssvar

Udkast til lovforslag om ændring af lov om social service (mulighed for madordninger i børnehaver mod fuld forældrebetaling)


Til Socialministeriet

Overordnet mener Forbundet af Offentligt Ansatte, at madordninger i dagtilbud bør gælde alle eller ingen børn. I bemærkninger til lovforslaget står, at det er en forudsætning, at madordningen omfatter alle børn i den enkelte børnehave.

Alle forældre har imidlertid mulighed for at beslutte, at de i givet fald ikke vil benytte madordningen. De forældre der vil vælge ikke at benytte ordningen vil sandsynligvis træffe dette valg ud fra den betragtning, at det vil være billigere selv at give barnet madpakke med i dagtilbud.

Det vil således ikke være barnets sundhed, men forældrenes økonomi, der vil afgøre om barnet kan få glæde af madordningen.

I bemærkningerne til lovforslaget står desuden, at kommunerne kan vælge at give mulighed for forældrebetalte madordninger i alle dagtilbud eller alene i en del af dagtilbuddene. Det skulle ifølge bemærkningerne give forældrene flere valmuligheder.

Det har vi svært ved at se stemmer. Kun hvis forældrebestyrelser i alle dagtilbud har mulighed for at beslutte, om de vil oprette en madordning, har alle forældre reelt et valg.

Forbundet af Offentligt Ansatte foreslår, at det i lovforslaget tilføjes, at hel eller delvis friplads forholdsmæssigt også gælder betalingen for madordningen, samt at kommunen økonomisk kompenserer den enkelte daginstitution, for den derved manglende forældrefinansiering.

Endeligt foreslås det i lovforslaget, at forældrebestyrelsen beslutter, om der skal oprettes en madordning, og hvordan den skal tilrettelægges. Vi vil her gerne have tilføjet, at selve indholdet i madordningen, nemlig madplanen, bør drøftes i samarbejde med kost og ernæringskyndige og godkendes som ernæringsrigtig.

Med venlig hilsen

Ruth Nielsen
Sektorformand

Birgit Stechmann
Sektorkonsulent