Kvalitetsstandard for amtslige § 92-tilbud

Høring over vejledning om udarbejdelse af kvalitetsstandard for amtslige § 92-tilbud

Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) takker for muligheden for at kommentere det foreliggende udkast til vejledning for kvalitetsstandard for amtslige § 92-tilbud.

Generelt er FOA enig i sigtet med indførelse af kvalitetsstandarder på området. Naturligvis under forudsætning af, at der ikke bliver tale om minimumsstandarder.

Om kvalitetsstandardernes tilgængelighed anføres det, at standarden for den enkelte foranstaltning som et minimum skal være tilgængelig på Internettet. Det burde måske anbefales, at tilgængeligheden på Internettet suppleres med en opfordring/krav om at det kombineres med en abonnementsordning via nyhedsmail.

FOA har ikke yderligere bemærkninger.

10. april 2003